کلام بزرگان

مناجات شعبانیه

ناتوانم و در راهم

ناتوانم و در راهم و گردنه‌های سخت در پیش است و رهزن‌های بسیار در کمین و بارِ گران بر دوش!

ادامه مطلب