دروس استاد ضیایی

تعداد بازدید:۵۴۰

جهت دانلود متناسب با دروس مورد نظر بر فایل فشرده مشخص شده کلیلک کنید.

۱- فایل اول (درس ۱-۵)

۲- فایل دوم (درس ۶-۱۰)

۳- فایل سوم (درس ۱۱-۱۵)

۴- فایل چهارم (درس ۱۶-۲۰)

۵- فایل پنجم (درس ۲۱-۲۵)

۶- فایل ششم ( درس ۲۶-۳۰)

۷- فایل هفتم (درس ۳۱-۳۵)

۸- فایل هشتم (درس ۳۶-۴۰)

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۹