برنامه جامع تحصیل حکمت مدرسه باقرین علیهما السلام

تعداد بازدید:۸۰۹

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه جامع تحصیل حکمت برای خواهران (دوره 10 ساله)

(خواهرانی که حداقل بدایه و نهایه را به خوبی خوانده اند.)

مرحله اول

 1. شرح اشارات 

شیوه تحصیل: تمام 10 نمط با استاد درس گرفته شود. احیانا اگر بخش هایی از کتاب اشارات باقی ماند، مابقی با فایل های یکی از اساتید پیشنهادی گوش داده شود.

 1. برهان شفا

شیوه تحصیل: با نوار طی 2 سال در تعطیلات (منظور از تعطیلات هر روز غیردرسی است، چه در طول سال و چه در تابستان) بدین صورت که در سال تحصیلی، هفته ای دو روز درس شرکت می کنند، یک جلسه هم برهان شفا گوش کنند. 

عمده کار را در تعطیلات تابستان انجام دهند. مثلا روزی یک ساعت

مرحله دوم

 1. اسفار ج 1 

باید با استاد درس گرفته شود. (حدود یک سال و نیم تا دو سال)

 1. حکمت اشراق

یا با نوارهای استاد (116 نوار) یا کل کتاب شرح حکمت اشراق استاد یزدان پناه، کار شود. ضمن تعطیلات در مدت زمان 1 سال کار شود. (این کتاب باید به گونه ای خوانده شود که بر کل مباحث اشراق تسلط حاصل گردد.)

 1. مبانی و اصول عرفان نظری

باید با استاد درس گرفته شود.

(کسانی که ج 1 اسفار یا نیمی از آن را به خوبی خوانده اند.)

 1. اسفار ج 6

در ضمن 3 تعطیلات آینده با نوار یکی از اساتید پیشنهادی خوانده شود. 

مرحله سوم

 1. شرح فصوص قیصری

مقدمه قیصری، فص آدمی، فص شیثی، فص نوحی، فص ابراهیمی. این 4 فص باید با استاد درس گرفته شود. سایر فص ها با فایل خوانده شود.

 1. اسفار ج 3 (بحث حرکت)

با استاد درس گرفته شود.

 1. اسفار ج 8 (بحث نفس) 

با فایل های استاد یزدان پناه که در مجمع عالی حکمت درس داده می شود.

 1. اسفار ج 9 (بحث معاد) 

با فایل صوتی (پیشنهاد: می توان در کنار این درس، فایل های درس حکمت متعالیه در خصوص معاد نیز مورد نظر قرار گیرد.)

 1. شرح منازل

با فایل های استاد یزدان پناه (زمان خواندن این درس بعدا مشخص خواهد شد.)

ادامه سیر علمی خواهران که خارج از این برنامه و صرفا به عنوان پیشنهادی از سوی استاد ارایه می گردد و هر شخص در صورت تمایل می تواند، آن را پی بگیرند:

 1. مابقی جلدهای اسفار
 1. مصباح الانس
 1. یک دور تحقق فلسفه اسلامی
 1. یک دور تفسیر قرآن.

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۴۰۰