برهان شفاء

تعداد بازدید:۴۳
( ۱ )
نام درس: برهان شفاء، مقاله اول استاد: حجت الاسلام و المسلمین عسکری سلیمانی
برهان شفاء

یا حکیم

فایل های صوتی مقاله اول برهان شفاء:

جهت دانلود بر شماره جلسه مورد نظر کلیک نمایید.

  • الفصل الاول: فی الدلاله علی الغرض من هذا الفن

جلسه1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

  • الفصل الثانی: فی مرتبه کتاب البرهان

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

  • الفصل الثالث: فی أن کل تعلیم و تعلم ذهنی فبعلم قد سبق